Արեւմտեան Հայաստանի կարեւորագոյն լիճերէն մէկը՝ Կարսի Չըլտըր լիճը սկսած է սառցակալիլ՝ ջերմաստիճանի նուազ 12 աստիճան ըլլալու պատճառով։ Յառաջիկային՝ ջերմաստիճանի նուազման զուգընթաց լիճն ամբողջութեամբ կը սառցակալուի։