Կոստանդնուպոլիսի մէջ հրատարակուած «Ժամանակ» օրաթերթն ամենէ հին հայերէն օրաթերթն է, որը 114 տարի ի վեր անընդհատ լոյս կը տեսնէ: Ինչպէս նշած է թերթի գլխաւոր խմբագիր Արա Գոչունեանը՝ թերթի աշխատակազմը կը ցանկանայ ժամանակակից լրատուական միջավայրին համապատասխան քայլեր ձեռնարկէ,  անոր համար պէտք է պատրաստուի, որը նաեւ ֆինանսական միջոցներ կը պահանջէ: Թերթն ունի պաշտօնական կայք, ինչպէս նաեւ ներկայութիւն՝ սոցիալական ցանցերուն: Գործունէութեան մաս է նաեւ գիրքերու հրատարակումը: Այսինքն` այս միայն թերթ չէ, այլեւ բազմագործառոյթային կառոյց:

Թերթին մէջ մանրամասն տեղեկացուած է բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան իրաւունքներու, պետութեան հետ ունեցած յարաբերութիւններու մասին իրադարձութիւնները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեանն առնչուող յօդուածներ կը տպագրուին: Արեւմտահայերէնով հաղորդակցողներու համար «Ժամանակ» օրաթերթի բացակայութիւնը բարոյալքիչ հանգամանք է, քանի որ անոնց համար այդ ամուր հենարան է մամուլի դաշտին մէջ: