Այս կայքը կը ներկայացնէ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, ինչպէս նաեւ ամբողջ Պատմական Հայաստանի եւ Սփիւռքի տարածքին դեռեւս պահպանուած կամ արդեն ոչնչացուած հայկական պատմական յուշարձաններու շտեմարանը։ Այն ստեղծած է Հայկական Ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող (RAA) հասարակական կազմակերպութիւնը Բաց հասարակութեան ինստիտուտի դրամաշնորհի աջակցութեամբ։ Այս էջը հիմք կը հանդիսանայ աւելի քան 40 տարիներու ընթացքին  կազմակերպութեան անդամներու կողմէ հաւաքագրուած բոլորովին տարբեր նիւթերը:

Այս էջը Ձեզի հնարաւորութիւն կուտայ գտնել աշխարհով  սփռուած հայկական պատմական յուշարձաններն ըստ անուան, բնակավայրի ժամանակակից եւ պատմական անուան, տեսակի, թուագրման, ինչպէս նաեւ Արուեստի եւ Ճարտարապետութեան շտեմարան (AAT) անունը կրող նկարագրական տերմիններու համակարգի եւ յուշարձանի վրայ առկայ տեղեկատուական ձեւերու (արձանագրութիւն, պատկերաքանդակ) միջոցով։ Հնարաւոր է նաեւ գտնել քարտէսներու վրայ տեղադրուած պայմանական նշաններու միջոցով։ http://www.armenianarchitecture.us/v2/about.php?QueryString=aboutUs&Language=1