Համավարակ, պայթում… 2020 թուականի զանազան անակնկալներուն պատճառով այսօր աշխարհի չորս ծագերուն հայկական վարժարանները դէմ յանդիման կը գտնուին արտասովոր վերամուտներու հետ։ 

Վարժարաններուն մեծ մասը կրթական գործընթացը կը փորձէ առցանց վարել։ Հետեւաբար եւ պարտադրաբար, կրթական գործիչներու ուշադրութիւնը սեւեռուած է  համացանցային հետաքրքրական զանազան կայքերու վրայ, որոնք կը հայթայթեն միջոցներ՝ առկայ կացութիւնը ժամանակաւորապէս դիւրացնելու համար։https://sarinakbas.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?m=1