Արեւմտեան Հայաստանի երեւանեան գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի ռատիոկայանի թուրքերէն լեզուի բաժինի բացումը։ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ բնակող եւ աշխարհով  տարածուած մեր թուրքխօս հայրենակիցները, ինչպէս նաեւ թրքալեզու հասարակութիւնը այսուհետեւ հնարաւորութիւն կ՛ունենան բացի հեռուստատեսութենէն, թուրքերէն հեռարձակուող լուրերուն հետեւիլ նաեւ ռատիոալիքով։ Ռատիոալիքը կը գործէ 24-ժամուայ ծրագիրով, որու միջոցով ունկնդիրները հնարաւորություն կ՛ունենան ծանօթանալու Արեւմտեան Հայաստանի լուրերուն, հայկական երաժշտութեան, Արեւմտեան Հայաստանին ուղղակիօրէն առնչուող հարցերու քննարկման եւ անոնց քաղաքական վերլուծութիւններուն։