Western Armenia TV-ի եթերով քաղաքագետ Ստեփան Հասան-Ջալալեանը Խօսեցաւ Ատրպէյճան պետութիւն ստեղծուիլ եւ հռչակուելու մասին, նեկայացնելով փաստաթուղթեր, որոնք կը վկայեն այդ պետութեան արհեստածին ըլլալու մասին։ Արխիւային փաստաթուղթերէն մէկին մէջ ակնյայտ է, որ Ատրպէյճանի Դեմոկրատական Հանրապետութիւնը ճանչցուած չէ եղած Ազգերու Լիգայի կողմէ, եւ չի կարող ներկայի Ատրպէյճան պետութիւնը ըլլալ անոր իրաւայաջորդը։ Անդրադարձաւ նաեւ 3+3 ձեւաչափին եւ Արցախի պարտադիր ներգրաւման։