Դեկտեմբերի 3-ին Թուրքիայի վերաբերեալ արտահերթ յայտարարութեան մէջ Յանձնաժողովն ընդգծած է. “Այս տարի Արեւմտեան Հայաստանի մէջ քանդուած է մէկ հայկական եկեղեցի, հիմնովին ոչնչացած է Վանի հայկական գերեզմանը: Ասոնք ահաբեկման ձեւեր են, երբ կը ոչնչացուին կարեւոր կրոնական եւ մշակութային կարեւորութեան վայրեր”: Թոնի Փերքինզի խոսքով, Թուրքիոյ մէջ կրոնական փոքրամասնութիւնները, այդ թիւին Հայ առաքելական եկեղեցւոյ հետեւորդները, աւելի կը սահմանափակուին իրենց իրաւունքներուն: Իր արտահերթ զեկոյցին ԱՄՆ-ի Կրոնական Ազատութեան Միջազգային յանձնաժողովը Պետքարտուղարութեանը խորհուրդ կուտայ Թուրքիան յատուկ ցուցակին մէջ ընդգրկել, քանի որ այդ երկրի իշխանութիւնները կը հանդուրժեն կրօնական փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու նկատմամբ կոպտիտ խախտումներ: