Յարգելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Հեռուստատեսութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով ,այլ  կը ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանն ու անոր բնակիչները։

Մեր բռնազաւթուած հայրենիք Արեւմտեան Հայաստանն ու անոր բնակիչները կարիք ունին անաչառ լրատուութեան եւ սեփական խնդիրները բարձրաձայնելու։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը այն կապող օղակն է, որու միջոցով աշխարհի տարագիր հայութիւնը կապուած կը մնայ սեփական հայրենիքին եւ իր արմատին։

Այս դժուար ու երկարատեւ պայքարին մենք կարիք ունինք իւրաքանչիւր հայի  օժանդակութեան։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութեանը սատարել կը նշանակէ աջակցիլ հայրենաճանաչութեան եւ տարագիր հայերու ազգային ինքնութիւնն վերականգնելու։

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424