ՀՀ գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանութեան ինստիտուտին մէջ իրականացուած է Հայկական լեռնաշխարհի եւ Բալկաններու հնագոյն եւ ժամանակակից ԴՆԹ նմուշներու ամբողջական գենոմներու համեմատական վերլուծութիւն:

Այս մասին յայտնած են ՀՀ ԳԱԱ տեղեկատուական-վերլուծական ծառայութենէն։ Այդ վերլուծութիւնը ցոյց տուած է, որ հայերը կը տարբերուին Բալկաններու հնագոյն եւ ժամանակակից բնակչութենէն՝ հերքելով հայ ժողովուրդի ծագման վերաբերեալ պատմագիտութեան մէջ գերակշռող տեսութիւններէն մէկը համարուող «բալկանեան վարկածը»։ 

Հետազոտութիւններն ուղղուած են Հայկական լեռնաշխարհի բնակչութեան գենետիկական շարունակականութեան վերականգնմանը, հայկական գենոֆոնդի քարտէսագրման եւ իրականացուած են Քեմբրիճի, Կոպենհագենի, Տարտուի համալսարաններու, ինչպէս նաեւ Ռուսաստանի գիտութիւններու ակադեմիայի հետ համագործակցութեամբ:

Հայկական Լեռնաշխարհին հայերու բնիկ ծագումն ապացուցող տեղեկութիւններն արժէքաւոր աղբիւր են հայագետներու համար, որոնք կը զբաղուին հայերու էթնոգենեզի, հայկական մշակոյթի եւ լեզուի ծագման ու զարգացման հարցերով։