Մատենադարանի արեւելագիտութեան բաժինի աւագ գիտաշխատող Իվեթ Թաջարեանի «Մատենադարանի ղաջարական արուեստի նմուշները» գիրք-ալպոմի միջոցով փորձ կը կատարուի առաջին անգամ արուեստաբանական տեսանկիւնէն անդրադառնալ Մատենադարանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ձեռագրերուն եւ խեժապատ կազմերուն:

Գիրք-ալպոմին մէջ, որու շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ Դեկտեմբերի 23-ին Մատենադարանին մէջ, ընդգրկուած է 20 ձեռագիրէն մոտ հարիւր մանրանկարներ եւ խեժապատ ստեղծագործութիւններ: Արուեստի ներկայացուած նմուշները լիովին ընդգրկուած եւ լաւագոյնս պատկերուած են Ղաջարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչութեան ինքնատիպութիւնը:

Իվեթ Թաջարեանը գիրքի վրայ աշխատած է երեք տարի: Ան նշեց, որ եռալեզու՝ հայերէն, անգլերէն եւ պարսկերէն գիրք-ալպոմին մէջ ներկայացուած նկարազարդ ձեռագրերն ու ինքնատիպ կազմերը այդ Ղաջարական շրջանին բնորոշ առանձնայատկութիւններ ունին: