Սիրով կը տեղեկացնենք, որ լոյս տեսած է մեր՝ ՀՃՈՒ հիմնադրամի 2022 թ. օրացոյցը՝ «Արցախի հրաշալիքները»: Այն սիրով կը նուիրենք «Հայաստանի պատմութիւն» գրքաշարի բոլոր բաժանորդներուն, ինչպէս նաեւ անոնք, ովքեր կը ցանկանան զմայլուիլ Արցախ աշխարհի անձեռակերտ եւ ձեռակերտ հրաշալիքներով:

Հասցէն՝ Բաղրամեան 24դ,սենեակ 61: