Շապին Գարահիսար, գաւառ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, Սեբաստիայի վիլայեթի մէջ։ Կենտրոնը Շապին Գարահիսար քաղաքն էր։

19-րդ դարի սկիզբները Շապին Գարահիսարի հայ բնակչութիւնը մոտ 400 տուն էր։ Գրեթէ նոյնքան էր յոյներն ու թուրքերը միասին վերցուած։ 1872-1873 թթ. այստեղ կար հայկական 502, յունական 150 եւ թուրքական 2000 տուն բնակիչ։ Ըստ վկայութիւններու՝ 20-րդ դարի սկիզբներն Շապին Գարահիսարի բնակչութիւնը կազմած էր 20000 մարդ։ Բնակչութեան հիմնական զբաղմունքները կազմած էր 2 տասնեակի հասնող արհեստները, ներքին եւ արտաքին առեւտուրը. քաղաքի շուկան ուներ 60-էն աւելի խանութներ ու կրպակներ։ Քաղաքի բնակչութեան զգալի մասը՝ գլխաւորապէս թուրքերը կը զբաղվուէին հողագործութեամբ։

Այժմ քաղաքի բնակչութինը կը կազմէ 12000 մարդ։