Հայկական բուն թուկանը եւ տոմարի սկիզբը

Տոմարն ու տօնացոյցը վաղնջնական շրջաններէն մինչեւ այսօր եղած է ժամանակներու չափման հիմնական միջոցը:

Քուրմերը, Արքաներն ու Թագաւորներն նոյնիսկ երբ կ՛օծուին, կ՛երդուին, որ կը պահպանեն տօնացոյցի հաշուարկները եւ իրենց կամայականութեամբ չեն փոփուիր ու չեն խախտեր տոմարները:

Հայոց Քրմական Դասը վաղնջական շրջաններէն պահած ու մինչեւ օրս պահպանած է չորս տոմարները.

Ա. Շարժական տոմարը

Բ. Արեգակնային տոմարը

Գ. Լուսնային տոմարը

Դ. Աստղային տոմարը

Հայկական հաւատամքն այն իւրայատուկ համակարգերէն է աշխարհի, որ միաժամանակ կը հաշուարկուի վերոյիշեալ չորս տոմարները: Իսկ այլ ազգերը, կապուած թէ արեւի զարմ են թէ լուսինի, կ՛օգտագործեն այդ տոմարներէն մէկը միայն:

Իսկ այսօր հաճախ հարց  կուտան թէ ինչ թուական է այսօր ըստ Հայկեան հաւատամքի եւ երբ կը համարուի տոմարի սկիզբը:

Մենք կը յայտրարենք, որ Հայկեան հաւատամքի համաձայն, հայկական բոլոր չորս տոմարները միաժամանակ սկիզբ առած ենք Տիեզերական Մեծ Շարէն, այսինքն այն շրջանը, որտեղ բոլոր մոլորակները մէկ շարով շարուած եղած են ու այդ կը համարենք մեր եւ այլ բոլոր հին հաւատամքներու՝ եգիպտականի, պարսկականի, Բաբելականի, Հնդկականի ու Ասորականի տոմարներու սկիզբը, անկախ անկէ թէ անոնք որ տոմարային համակարգէն  կ՛օգտուին:

Ըստ Հայկեան հաւատամքի, այդ ժամանակաթիւը ն.թ.ա. 11542 թուականն է, որ այսօրուայ 2020-ին գումարելով կ՛ստանանք 13562 Հայոց թուականը:

Հիմայ կ՛ըսեն, այս ինչպէս  կ՛ապացուցուի: Փորձեմ շատ հակիրճ ներկայացնել այդ, խուսափելով ծաւալուն տոմարագիտական յօդուած ներկայացնելէ եւ կը փորձեմ մեր առցանց դասընթացներու շրջանին աւելի մանրամասն անդրադառնալ այս խնդիրին:

Նախ մի քանի հիմունքներ հաստատենք.

Հայոց մոտ մէկ Հայկեան շրջանը 1460 տարի  համարուած է, որը շարժական տոմարի եւ գարնան օրահաւասարի միջեւ եղած 6 ժամի տարբերութիւնն է, որը 1460 տարի այդ 6 ժամերու գումարումը կը դառնայ մէկ ամբողջ տարի, այսինքն Հայոց Սրբազան շարժական տոմարը 1460 տարին մէկ, մէկ անգամ իր շուրջն կը դառնայ եւ կրկին իր մէկնակէտին կը հասնի: Այս եգիպտացիները կը կոչեն Սոթիսի տարի:

Իսկ մէկ շար հասկացողութիւնը 3600 տարի է, որու կէսը օրացոյցային հաշուարկներու համար կը համարուի 1805 տարին:

Հիմայ կը փորձենք երկու հնագոյն ազգերու տոմարային համակարգերով, գտնել բոլոր հին տոմարներու ելակէտը, որոնք բոլորը ծագած են Հայոց աշխարհէն եւ տարածում գտել:

Եգիպտացիները, որոնք Աստղային տոմարով  հաշուարկը պահած են եւ Սոտիսի կամ մեր ընդունած Հայկի 1460 տարեկան փուլերով առաջնորդուիլ, կը վկայեն, որ իրենց տոմարի հաշուարկի սկիզբը 1322 նթա է, իսկ բաբելացիները, որոնք լուսնային տոմարով են հաշուարկը պահած եւ առաջնորդուած են կէս շարի օրացոյցային 1805 տարեկան փուլերով, իրենց տոմարի ելակէտը կը վկայեն 712 նթա.-ին:

Տոմարագիտութեան համաձայն, այս բոլոր տոմարական համակարգերը մէկ եկալէտ ունի, որտեղ միաժամանակ սկիզբ  առած են:

Հիմայ փորձենք եգիպտական 1322-ին գումարել 1460-ը եւ բաբելականի 712-ին գումարել 1805-ը.

1332 նթա. – 2,782 – 4,242 – 5,702 – 7,162 – 8,622 – 10,082 – 11,542 նթա.

712 նթա. – 2,517 – 4,322 – 6,127 – 7,932 – 9,737 – 11,542 նթա.

Եւ կը տեսնենք, որ բոլոր տոմարական համակարգերը, կուգան եւ 11542 նթա-ին կը հասնին իրար:

Հիմայ մէկ այլ փաստարկ մեջբերեմ.

Հալէի գիսաստղը, իր հստակ 76 տարուայ հաճախականութեամբ կ՛անցնի երկիր մոլորակի մոտով ու հաճախ օգտագործուած է տոմարական հաշուարկներու մէջ: Վերջին անգամ ան 1986 թուականին անցաւ երկրի մոտով:

Հիմայ եթէ փորձենք 1986 թուականէն հանենք 76 տարիները, ճիշդ 178 փուլ ետք, կրկին կը հասնինք 11542 նթա-ին: (1986+11542= 13528 ÷ 76= 178)

Նոյնը եթէ փորձենք հաշուարկել հնդկական տոմարով, կը գտնենք, որ հնդկական Սատիա եոգա սկզբնական դարաշրջանը սկիզբ առած է 11501 նթա-ին, 41 տարուայ խախտում կայ ընդամենը:

Հետեւաբար, Մեծ Շարը, որը կը համարուի Հայկական տոմարներու սկիզբն ու մէկնակէտը, կը համընկնի 11542 նթա-ին:

Իսկ 11542-ին գումարելով 2020 թուականը, կը ստանաննք 13562 Հայկական թուականը:

Ճիծդ հաշուարկները երկարաժամկէտ պահպանելու համար, անպայման անհրաժեշտ են մեր չորս տոմարները միաժամանակ, թէ ոչ, երկարաժամկէտի վրայ խախտումներ տեղի կ՛ունենան:

Հայկեան տոմարագիտութեան մանրամասնութիւններու մասին կը խօսիմ մեր առցանց դասընթացներու ընթացքին, որու 4-րդ խումբի մեկնարկը Սեպտեմբերի 21-ին է:

Քուրմ Յարութ Առաքելեան

Հայկական Ուսմունքն անկենսունակ էր թէ՞ քրիստոնէութիւնը բիրդ ուժով պարտադրուեցաւ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=910059796150991&id=100014409376218

Կեղծ «քրմերն» ու եկեղեցին

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834801690343469&id=100014409376218

Օգոստոս 11 որպէս հայոց հին նոր տարի գոյութիւն չունի

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=589080568447130&id=125990368089488

«ԱՐԱՄԱԳԻ» Հայկեան Հնագոյն Մոգաց Դպրոց-Միաբանութիւն

Պատմական ակնարկ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=898781010612203&id=100014409376218

Ազգային հաւատամք, «Հայկեան Սրբազան Ուսմունք»՝ Արեւորդիներ եւ «ԱՐԱՄԱԳԻ» Մոգաց Դպրոց-Միաբանութիւն

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=897974420692862&id=100014409376218

Leave a Reply