Յարգելի ընկերներ 

ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ – Մի քանի նորութիւն Տիգրանակերտ-Տիարպեքիրի Ասորի ուղղափառ եկեղեցւոյ մէջ 2021 թուականի մեր Սուրբ Ծննդեան տօնակատարութենէն: 

Չնայած Covid-ի պատճառով արդեն երկու տարի շարունակուող սահմանափակումներուն,  ինչպէս նախորդ տարի, այս տարի եւս Սոցիալական աջակցութեան վերականգնողական եւ հարմարուողական կենտրոնը (SOHRAM) Սուրբ Ծնունդը նշեց ասորի, քաղդեացի եւ հայ քրիստոնեայ համայնքներու հետ։ Այս տօնը մէկ անգամ եւս ցոյց տուաւ, որ“SOHRAM“-ի ցանած սերմերը ամրացուցած են իրենց արմատները, ծաղկել եւ պտուղ տուած են: Տօնի լոյսի ներքոյ հաւաքուած էին ուղղափառ քրիստոնեաներ, կաթոլիկներ, բողոքականներ, սուննի մահմետականներ, ալեւիներ, ասորիներ, հայեր, քրտեր, արաբներ։ Շնորհիւ այն կապերու, որոնք կենտրոնը կը ձգտէ խթանել տարբեր կրօններու եւ էթնիկական խումբերու միջեւ, այս տօնը միասին նշելը դարձած է մնայուն սովորոյթ: Նախաքրիստոնէական ժամանակներէն մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբը ասորիներն ու հայերը մեծամասնութիւն կը կազմած են Տիգրանակերտի եւ Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր շրջաններուն մէջ։

1915-ի ցեղասպանութեան ժամանակ, ցաւօք, անոնք սպաննուեցան կամ ստիպուած եղան լքել այս շրջանը։  Մենք չենք մոռնար այս զոհերուն եւ գիտենք, որ պէտք է նկատի ունենալ պատմական փաստերը։

Պատարագէն ետք մենք միասին աղօթեցինք պատերազմի զոհերու համար, խաղաղութեան համար Սուրիոյ, Իրաքի, մեր տարածաշրջանին մէջ եւ աշխարհին։

Պատարագի աւարտին, ինչպէս անցեալ տարի, մենք կարողացանք եղբայրութեան պահեր ապրիլ մեր սուրիացի եւ հայ եղբայրներու եւ քոյրերու հետ:

Անոնք կրօնափոխ հայերու եւ սուրիացիներու անունով շնորհակալութիւն յայտնեցին SOHRAM-ին միջկրօնական երկխօսութեան ծրագրի համար. «Այս ծրագրի միջոցով , մենք կարողացանք գտնել մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն։ Մենք ամբողջ սրտով շնորհակալութիւն կը յայտնենք այս հարցով ձեր ունեցած դերի համար»: Ինձ շատ հուզեց այս վկայութիւնը, որն ինձ ստիպեց մէկ անգամ եւս գիտակցիլ միջկրօնական երկխօսութեան մեր ծրագրի արժէքը։ Ամբողջ սրտով շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեզ հնարաւորութիւն տալու համար՝ ձեր հաւատարիմ աջակցութեան միջոցով: Յիշեք, որ մենք ձեր կարիքն ունինք մեր գործողութիւններու շարունակականութիւնն ապահովելու համար:

Լաւագոյն մաղթանքներով

Եաւուզ Պինպայ

ՍՈՀՐԱՄ-ԿԱՍՐԱ – ի նախագահ