Ճարտարապետ-վերակազմող Ռուբեն Սարգսեանը  դիմատետրի էջին գրած է. «120 աստղ, 98 եռանկիւնի, շուրջ 400 ուլունք, մարգարիտ: Այն ինչ կարած եմ Քա  I դարի արքայի բաճկոնը պսակելու համար:

Իմ խնայած ֆինանսով եւ ոչ թէ որեւէ ֆիլմի, այլ գիտական ուսումնասիրութեան համար,  նախատեսած եմ տպագրել գիրքի տեսքով, որտեղ կը ներկայացուին արքայի հանդերձանքի շուրջ վերլուծութիւնը, ուսումնասիրութիւնը եւ վերարտադրութեան մանրամասները»: