Արեւմտեան Հայաստանի Վանի Մուրատիէ քաղաքապետարանը ճանապարհներն բարեկարգելու աշխատանքներն սկսած է՝ այցելուներու համար աւելի դիւրին դարձնելու 17-րդ դարին կառուցուած հայկական Սուրբ Ստեփանոս  եկեղեցի տանող ճանապարհը։

Վանի հարիւրերորդ տարի համալսարանի Արուեստի պատմութեան ֆակուլտետի դասախօս Մեհմեթ Թոփն ըսած է, որ երկար ժամանակ է, կ՛ուսումնասիրէ եւ կը հետազոտէ շրջանի պատմական կառոյցները։ Նշելով, որ եկեղեցին կ՛առանձնանայ իր պատմական անցեալով եւ ճարտարապետական ​​առանձնայատկութիւններով՝ Թոփն ըսած է. «Այս կառոյցներէն մի քանին պահպանուած են մինչեւ մեր օրերը, իսկ որոշները՝ անհետացած են։ Հատկանշական է, որ եկեղեցին գոյատեւած է իր ճարտարապետական ​​դիմագիծերով թէ՛ ներսէն, թէ՛ դուրսէն»։

Պատմական նշանակութիւն ունեցող եկեղեցին աւիրուած է բնական պայմաններու եւ մարդկանց անտարբերութեան պատճառով։