Յունուարի 12-ին տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի առցանց նիստը, որուն մասնակցած են ԱՀՀ պատգամաւորներ տարբեր երկիրներէ։ Նիստի ընթացքին քննարկեցին Ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգին վերաբերող հարցեր։ Նիստի օրակարգի գլխաւոր հարցը կը վերաբերուի ստեղծուած  յանձնաժողովներու գործառոյթներուն եւ անոնց առաջնահերթութեան։ 

Ազգային ժողովի նիստը կը ղեկավարէր ԱԺ նախագահ Լեոնարտօ Պասմաճեանը։