Սեպագրերն ու քարտէսներն ուսումնասիրող Էտուարտ Մելիքեանը դիմատետրի էջին գրած է. «Ահա եւ հերթը հասաւ Աղձնիք նահանգի Անգղ տուն գաւառի կենտրոն՝ Անգղ բերդին: Ի՞նչ կը գրեն Անգղ բերդի մասին մեր բոլոր աղբիւրները:

«Անգեղ անունը ծագած է նոյնանուն աստուածութենէն (Հին կտակարանի թարգմանիչը շումերհեթիթիան ռազմի Ներգալ աստծոյ անունը հայերէնի մէջ փոխած է Անգեղի)։

Անգղն առանձնացած է իր ռազմավարական կարեւոր դիրքով եւ պատմական նշանակութեամբ։ Բերդաքաղաքը Տիգրիս գետի ափին է։ Ըստ Ագաթանգեղոսի՝ Անգեղ-տան մեծ իշխանը դասուած էր Հայոց 4 սահմանակալ բդեշխութիւններէն անմիջապէս ետքը։ Անգեղ-տան զօրաթիւը 3400 հեծեալ էր, որը կը կատարէր Հայոց Արեւմտեան դարպասի հսկողութեան պարտականութիւնը։ Անգեղ-տան մէջ կը պահպանուին հայկական աւեր կամ կանգուն յուշարձաններ։ Տիգրիսի այդ հատուածին մէջ կառուցուած ջրամբարի հարեւանութեամբ պահպանուած են շինութիւններ։

Ըստ Փավստոս Բուզանդի՝ Անգեղ-տան ամրոցը հայ Արշակունի թագաւորներու գանձանոցն էր: