Արեւմտեան Հայաստանի ռատիօն բացման օրէն ի վեր կը շարունակէ իր հայանպաստ գործունէութիւնը, համայն հայութեան մեր ունկնդիրներուն ներկայացնելով բացառապէս իրական լուրեր ու պատմութիւններ ինչպէս Արեւմտեան Հայաստանէն այնպէս ալ ամբողջ աշխարհէն։

ԱՀՀ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը կարեւորեց ռատիօյի դերը, ընդգծելով, որ ամեն ջանք կը կատարուի Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան համար ամենաբարձր մակարդակով։ Խօսքը փոխանցեց Սեդա Մելիքեանին, ով անդրադառձաւ որ ռատիօն պիտի գործէ 24 ժամ՝ տարբեր հաղորդումներով, մասնաւորապէս նշելով ․ «մեր հայրենակիցներն այնտեղ մինակ չեն, կայ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որը անոնց համար կատարած է արդեն բաւականին մեծ գործ, ու կը շարունակէ, եւ մենք պէտք է կարողանանք մեր ռատիօ հաղորդումները  ճիշդ կազմենք,  որպեէզի ԱՀՀ մեր հայրենակիցները հասկնան, որ իրենք մինչեւ այսօր չնայած կրոնափոխ են, չնայած ուրիշ, օտար լեզուով կը խօսին, բայց պահպանած են հայկական մշակոյթը»։ Եզրափակելով խօսքը․ ըսաւ՝ «ԱՀՀ պետական լեզուն հայերէնն է, եւ մեր հայրենակիցները պէտք է պատրաստ ըլլան խօսելու միեւնոյն լեզուով»։