Արեւտեան Հայաստանի Արտուին նահանգի Արտանուջ գաւառին մէջ գտնուող Դժոխքի ձոր կոչուող կիրճը կը գտնուի աշխարհի ամենամեծ կիրճերու ցանկին մէջ եւ իր բնական կառուցուածքով հիացմունք կ՛առաջացնէ։ Շրջանի բնակիչներն անհամբեր կը սպասեն ծրագրի աւարտին, որոի միջոցով նախատեսուած է կառուցել ապակեայ կամուրջ եւ հարակից կառոյցներ, որոնք կը միացնեն կիրճի երկու կողմերը: 

2,5 կիլոմեթր երկարութեամբ, 200 մեթր բարձրութեամբ եւ 70 մեթր լայնութեամբ աշխարհի եւ Արեւմտեան Հայաստանի ամենամեծերէն մէկը համարուող կիրճի շրջակայքին նախատեսուած են նաեւ արշաւներու արահետներ։

Որոշ տեղաբնակներ, տեսնելով ձորի վերին հատուածի մէջ կառուցուած քարէ պատերը, բացասաբար կ՛արձագանքեն նախագիծին։