«Խաչքարերու աշխարհ» դիմատետրի էջը լուսանկար հրապարակած է ու գրած. «Արցախ…Հադրութ….

Սպիտակ խաչ վանքի որմնափակ հրեշտակներով խաչքարը 1346թ…այս յուշարձանի ճակատագիրը յայտնի չէ, քանի որ կը գտնուի ատրպէյճանական օկուպացիայի տակ…

Լուսանկարն առնուած են 19-րդ դարի վերջը»: