ԱՀ Մարտունի շրջանի Խերխան գիւղին մէջ 128 բնակիչ կ՛ապրի: Այս մասին ըսած է Խերխանի համայնքապետ Կրիշա Կարապետեանը:

Համայնքապետը ներկայացուցած է ․ «Գիւղի ազատ բնակֆոնտի մէջ 18 տուն ունինք, որոնք սիրով կը տրամադրենք տեղահանուած մեր հայրենակիցներուն: Դպրոց կը հաճախ է 15 աշակերտ: Գիւղին մէջ մանկապարտեզ չի գործեր, սակայն նախադպրոցական տարիքի 16 երեխայ ունինք»: 

Կ. Կարապետեանը որպէս գիւղի հիմնական խնդիր առանձնացուցած է գազաֆիկացումը, ներհամայնքային ճանապարհներիու անմխիթար վիճակը: Անդրադառնալով բնակչությեան զբաղուածութեանը՝ մեր զրուցակիցը տեղեկացուցած է, որ՝ գիւղացիի հիմնական զբաղուածութիւնը գիւղատնտեսութիւնն է` անասնապահութիւնն ու հողագործութիւնը: