Շարք մը պրոֆեսոր, դոկտոր եւ կենսաբաններու շնորհիւ Արումտեան Հայաստանի մէջ յայտնաբերուած է  էնտեմիկ նոր բուսատեսակ, որը կ՛աճի միայն Կարսի Չըլտըր լիճի շրջակայքին։ Չըլտըր լիճի տարածքէն հաւաքուած տարբեր այլ բոյսերու նմուշներու վրայ մոտ եօթ տարի տեւած  հետազոտութիւններու եւ մանրակրկիտ աշխատանքի արդիւնքին որոշուեցաւ, որ այս տեսակը նոր բուսատեսակ է գիտական ​​աշխարհի համար:

«Vincetoxicum anatolicum» անուանումն ստացած այս նոր բուսատեսակի լուսանկարը տպագրուած է միջազգային «Nordic Journal of Botany»  գիտական ամսագիրին մէջ եւ գիտութեան ներկայացուած է որպէս նոր էնտեմիկ տեսակ։

Համաձայն ՝՝վտանգուած տեսակներու՝՝ կարմիր ցուցակի չափանիշներու, առաջարկ եղած է բոյսը ներառել անհետացման եզրին գտնուող էնտեմիկ տեսակներու ցանկին։