Յարգելի հայրենակիցներ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսութեան

տարիներու աշխատանքը նպատակ ունի պահպանել եւ զարգացնել մեր հայրենակիցներուն՝ հայրենիքի հետ ունեցած կապը։

Պատմական այս շրջանին մեր բոլորիս պարտքն է նեցուկ կանգնիլ մեր ազգային պահանջատիրութեան։

Միասնաբար հանդիսանալ ընդդէմ մեզ առաջացած մարտահրաւերներուն եւ  հասնիլ մեր արդար իրաւունքներուն, որը ցաւօք ժամանակակից միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ անտեսուած է։

Մեր պայքարը հարատեւ է, բայց անոր յաղթանակը՝ անկասելի։

Արեւմտեան Հայաստանը կ՛ակնկալէ Ձեր գործուն աջակցութիւնը այս դժուար ճանապարհին, որը կ՛անցնինք միասնաբար։

Միասին կարող ենք աւելին։

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424