Արեւմտեան Երուսաղեմի մէջ հայկական պատրիարքութիւնը հասութաբեր կալուածքներ ունի, որտեղ մոտ 160 պիզնես կայ,  վանքն այդ պիզնեսներու եկամուտով  կ՛ապրի։ Լուրեր կան, որ պատրիարք Նուրհան Մանուկեանն կ՛ուզէ այդ կալուածքները 99 տարի վարձով տալ գործարարներուն, սակայն առանց միաբաններու որոշումով պատրիարքը չի կարող վարձով տալ կալուածքները, իսկ եթէ ընդունին՝ ուրեմն պատրիարքութիւնը անվստահելի ղեկավարներու ձեռքը կը մնայ։ 

Ներկայ իրավիճակին, եթէ պատրիարքը շարունակէ ոտնահարել միաբանական կանոնագիրը եւ միաբանական ժողովի որոշումը, ապա կա՛մ պատրիարքը պէտք է հրաժարականի դիմէ, կա՛մ անոր պէտք է ստիպեն, որ հեռանայ։