Արցախի արտաքին գործերու նախարար Դաւիթ Պապայեանը վերահաստատած է, որ Ստեփանակերտի կարմիր գիծերը կը շարունակուի մնալ նոյնը՝ Արցախը երբեք չի կարող ըլլալ Ատրպէյճանի կազմին։ Անոր խօսքով՝ «Պաշտօնական Ստեփանակերտը տարիներ շարունակ միշտ ըսած է, որ երկխօսութիւնը աւելի գերադասելի է պատերազմէն։ Բնական է, որ մենք ունինք մեր տեսակետը, այն է, որ մենք երբեք չենք ըլլար Ատրպէյճանի կազմին։ Մեզի համար անընդունելի է, եղած է, կը մնայ ընդմիշտ։ Իսկ այս հանդիպումը, ինչպէս մենք տեսանք, հիմնականը եւ գուցէ լիովին վերաբերուած էր Հայաստանի Հանրապետութիւն-Ատրպէյճանի Հանրապետութիւն յարաբերութիւններուն»։