Խարբերդի բերդը կը գտնուի Արեւմտեան Հայաստանի Խարբերդ նահանգին մէջ, Արածանի գետի ստորին հոսանքի ձախ կողմը: Բերդը հիմնադրուած է Ուրարտական ժամանակաշրջանին` Ք. ա. 9–8-րդ դարերուն: Հին ժամանակ եղած է Մեծ Հայքի Ծոփք նահանգի Անձիտ գաւառի մէջ: 

1617 թուականին Խարբերդը հիմնահատակ կործանած է եւ  բնակիչներուն սպաննած է Չոփան օղլի բեկը: 1834 թուականին վարչական նոր բաժանումով Խարբերդը մտած է Տիգրանակերտի վիլայեթի մէջ։  19-րդ դարի վերջը եւ 20-րդ դարի սկիզբը թուրք բարբարոսները աւիրած են բերդը` քարերն օգտագործելով Մեզիրէի մէջ կառավարական շէնքեր կառուցելու համար: