Հայկական ազգային համալսարանի (ANI) կայքը ցուցադրած է Հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած 327 յուշահամալիրներ 45 երկիրներուն մէջ: 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի միջոցառումները շատ համայնքներու համար թախծալի առիթ հանդիսացած է նոր յուշարձաններ տեղադրելու համար: Տուեալները նախկին ժամանակ ներառած են 200 յուշահամալիրներ 32 երկիրներու մէջ: Նոր թիւերը կը ներկայացնեն աշխարհի եւս 13 երկիրներու մէջ յուշարձաններու թիւի 60% աճ: Այս ամենը կարելի է մանրամասնօրէն դիտարկել 650 պատկերներով, որոնք աւելցուած է առկայ տուեալներուն:

Յուշահամալիրներէն շատերը յուշարձաններ եւ խաչքարեր են՝ հայկական աւանդական ձեւաւորմամբ եւ տարբերուող չափերով:  Այլ վայրերուն մէջ տեղադրուած են քանդակներ՝ պայմանական ֆիգուրալ պատկերումներէն մինչեւ ամբողջովին վերացական ձեւեր։

Երեւանի մէջ՝ Ծիծեռնակաբերդի համալիրը ամենամեծն է իր տեսակի մէջ։