Գիւղատնտեսութեան պատճառ եղած կորուստներու դիմաց տրամադրուելիք աջակցութեան գործընթացի, ընթացիկ եւ սպասուող ծրագիրներու մասին Արցախի գիւղատնտեսութեան նախարար Նորայր Մուսայելեանը նշած է. «Գարնանացանի աշխատանքները  պատշաճ  կազմակերպելու նպատակով  Արցախի  կառավարութեան կողմէ  հաստատուած է  «Արցախի Հանրապետութեան մէջ ցանքաշրջանառութեան խթանման» ծրագիրը, որու շուրջ նախատեսուած է սերմերու արժէքի մասնակի սուպսիդաւորում, անհատոյց ֆինանսական միջոցներու տրամադրում, բերքի իրացման դիմաց լրավճարի տրամադրում։2020 թուականի Նոյեմբերի 9-էն ի վեր Արցախի հողօգտագործողները առճակատուած են թշնամիի կողմէ դրսեւորուող տարատեսակ սադրանքներու հետ: Ինչպէս գիտենք, եղած է նոյնիսկ սեփական այգին տրակտորով մշակող անձի սպաննութեան դէպք: Արցախի Հանրապետութիւնը պատերազմի հետեւանքով կորսնցուցած է վարելահողերու գրեթք 75 տոկոսէն աւելի: Բոլոր աջակցութեան ծրագիրները կոչուած են խթանելու Արցախի գիւղատնտեսութեան զարգացումը»: