Արեւմտեան Հայաստանի ազգային խորհուրդի անդամ

ANACAS-ի փոխնախագահ

Լիտիա Մարկոսեան

Le Souvenir français ասոցիացիայի նախագահ

Իվ Փեյսոնը 

քաղաքային խորհուրդի անդամ, Վետերաններու եւ յիշատակման  հարցերով յանձնաժողովի  պատուիրակ 

Ստեփան Ժենինը 

Կը հրաւիր ենք  Ձեզ ներկայ գտնուելու Հայ ժողովուրդի դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի ոգեկոչման արարողութեան, որը կը կայանայ 2022 թուականի Ապրիլի 22-ին Ֆրանսիոյ Պրոն քաղաքի մէջ՝ Պրոնի քաղաքապետ, Տարածաշրջանային խորհրդական, հատուկ միջոցառումներու  պատասխանատու Ջերեմի Պրոտի պատուաւոր նախագահութեամբ։