Հայաստանը աշխարհի հնագոյն քաղաքակրթութիւններէն մէկն է, որն ունի աւելի քան 10.000 տարուայ պատմութիւն, եւ անոր ժողովուրդը Հայկական լեռնաշխարհի բնիկն են, որը կը գտնուի Արեւմտեան Հայաստանի մէջ։

Հիմնուելով բազմաթիւ հնագիտական գտածոներու, հնագոյն ձեռագրերու եւ գիտական հետազոտութիւններու վրայ՝ «Հայկական լեռնաշխարհը այդ քաղաքակրթութեան օրրանն է»։    Արցախի շրջանը, ինչպէս եւ Նախիջեւանը, եղած է պատմական Հայաստանի մէկ մասը։ Հայկական Արցախ անուանումը, որոշ աղբիւրներ նշած են, առաջացած է «Ցախ» բառէն, որը հին հայերէնի մէջ կը նշանակ է «անտառ», քանի որ Արցախի մէջ կան բազմաթիւ անտառներ։ Հայերէն Նախիջեւան բառը կը նշանակ է «իջնելու վայր՝ նկատի ունենալով Նոյան տապանի իջնելը հարակից Արարատ լեռէն»։