Յուշարձաններու եւ տեսարժան վայրերու միջազգային օրը կը նշուի Ապրիլի 18-ին։ 1983 թուականին ընդունուած է ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլխաւոր ասամբլեայի որոշումով։ 

Այդ օրը աշխարհով մէկ տարբեր միջոցառումներ կ՛իրականացուին՝ համաշխարհային ժառագութեան եւ պարզապէս յուշարձաններու այցելութիւններ, համաժողովներ, յուշարձաններու եւ տեսարժան վայրերու մաքրում, կլոր սեղաններ։ Հնարաւորութիւն  կ՛ընձեռուուի մեծցնելու հասարակութեան տեղեկացուածութիւնը համաշխարհային ժառանգութեան բազմազանութեան, անոր պահպանութեանն ու պաշտպանութեանն ուղղուած ջանքերու վերաբերեալ։

Արեւմտեան Հայաստանը, ունենանալով հարուստ մշակութային եւ բնական ժառանգութիւն, հիրաւի արժանի է կարեւոր եւ առաջնային տեղ կ՛զբաղեցնէ այն երկիրներու շարքին, որոնք իրենց պատմութեամբ ու մշակութային ժառանգութեամբ ըսելիք ունին սերունդներուն եւ աշխարհին։