RADIO ARMENIA ETERNA հաղորդաշարի շրջանին, որը կը հեռարձակուի  Պրազիլիայի մէջ ապրող եւ աշխարհի բոլոր հայերու համար, Արգենտինայի մէջ ԱՀՀ հիւպատոս դոկտոր Գիլերմօ Ա.Կարամանեանը   հարցազրոյց  ունեցած է հաղորդավար պարոն Սարգիս Կարամեկեան կրտսերին: Գ․ Կարամանեանի խօսքով՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնն այսօր կը հանդիսանայ 1920 թուականի հայկական պետութեան շարունակութիւնը եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու բնօրրանը։ Ան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը  ներկայացուց որպէս միակ ազդեցիկ  միջոց, որու շնորհիւ ոչ միայն կարող ենք վերադարձնել մեր հողերը, այլ նաեւ վերականգնել ցեղասպանութեան հետեւանքները համապարփակ արդարութեան հասնելու համար: 

Դոկտոր Կարամանեանի հարցազրոյցի շնորհիւ հայ ժողովուրդի մէկ մասը նոյնպէս կարողացաւ տեղեկանալ, թէ ինչպէս կազմաւորուած է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ ովքեր են անոր գլխաւոր ղեկավար անդամները՝ ի դէմս նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի, վարչապետ Սեդա Մելիքեանի եւ Արտաքին գործերու նախարար Լիտիա Մարկոսեանի։  Հանրութեան հարցերն ու պարոն հիւպատոսի պատասխանները հաղորդումը դարձուցած են  աւելի հաճելի։