Հնագոյն Սողմաթար քաղաքը, որը կը գտնուի Արեւմտեան Հայաստանի Ուրֆայի Հառան գաւառէն 53 կիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ, ոչ միայն լոյս կը սփռէ պատմութեան վրայ, այլեւ կը հիացնէ իր գեղեցիկ ճարտարապետութեամբ։ Չնայած, որ հնագոյն քաղաքը գրանցուած է մշակութային եւ պատմական ժառանգութեան ցանկին մէջ, այն  մատնուած է անուշադրութեան եւ անտարբերութեան։

Ըստ տեղեկութեան՝ Սողմաթարը կառուցուած է մ.թ. 2-րդ դարին: Բնակավայրը, որը կառուցուած է Թեքթեք լեռներու շրջանին Օսրոյենէ թագաւորութեան օրերուն, որտեղ իշխող գահատոհմի ներկայացուցիչներու մեծ մասը կրած են Աբգար անունը, ծառայած է որպէս լուսնի եւ երկրագունդի  աստուածներու պաշտամունքի կենտրոն։

Սողմաթարի մէջ պահպանուած  քարէ արձանագրութիւններով բլուրները, արձաններն ու տարբեր պատկերաքանդակներով պատմական շինութիւնները շրջապատուած են քարէ պատրաստուած տուներով։