Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը

Քաննի Հայ Ճամբայի ասոցիացիան

Արեւմտեան Հայաստանի հայերու համագումարը

Հայ վետերաններու ասոցիացիան եւ ծագումով հայ  ֆրանսիացի ընդդիմադիրները

Հայ Վետերաններու քաղաքացիական խորհուրդի պատուիրակ Ժակ Գոթիերը

Եւ քաղաքացիական խորհուրդը 

Կը Հրաւիրեն  ձեզ ներկայ գտնուելու Հայ ժողովուրդի դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի ոգեկոչման արարողութեան, որը տեղի կ՛ունենայ Քանի մէջ.

Ապրիլի 23-ին Շաբաթ օր ժամը 11:30-ին՝ Քանի քաղաքապետ,  Քաննի Լերիսի աւանի նախագահ, Ֆրանսիայի քաղաքապետներու ասոցիացիայի նախագահ Դաւիթ Լիսնարդի պատուաւոր նախագահութեամբ

Հասցէն․ Boulevard de la Croisitte, Քանն/Հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան յուշահամալիրի դիմաց

Արարողութիւնը տեղի կ՛ունենայ արարողակարգի համաձայն։