Դանիէլ Վարուժան (Դանիէլ Չպուգքիարեան) ծնած է 1884 թ.-ի Ապրիլ 20-ին, Սեբաստիայ  նահանգի Բրգնիկ գիւղին մէջ։Ան գրաճանաչ դարցած է գիւղի վարժարանին մէջ, իսկ 1896 թուականէն ուսումը  շարունակած է Պոլսոյ մէջ, ։

Վարուժանը Ան կը  տեսնէ սուլթան Համիդի կազմակերպած ջարդին հետքերը։ Այդ օրերու հալածեալներէն էր նաեւ բանաստեղծի պանդուխտ հայրը։

XX դարի արեւմտահայ բանաստեղծ  Դանիէլ Վարուժանի ստեղծագործութեան էութիւնը եղաւ գեղեցկութեան, ոյժի ու աշխատանքի փառաբանութեան տարերքը։։ 

1915-ի Ապրիլ 24-ին Վարուժանը գտնուեր է այն մտաւորականներու եւ հասարակական գործիչներու շարքին, որոնք ձերբակալուեր են թրքական ոստիկանութեան կողմէ։

Օգոստոսի 26-ին դաժանօրէն կը սպաննուի կազմակերպուած դաւադրութեամբ՝ բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակի եւ երեք այլ աքսորականներու հետ։

Վարուժանի կեանքը թէպէտեւ ընդհատուեցաւ երիտասարդ հասակին, բայց ան ստեղծեց հասարակական մեծ բովանդակութեան եւ գեղարուեստական կատարեալ ձեւերու բանաստեղծութիւններ։