Արեւմտեան Հայաստանի Մալաթիայ նահանգին մէջ իրականացուող 496 հանքարդիւնաբերական աշխատանքներու շրջակայ միջավայրի վրայ ունեցած ազդեցութեան գնահատման վերաբերեալ 944 նոր հայց ներկայացուած է, որտեղ մասնաւորապէս նշուած է, որ այդ աշխատանքները պարզապէս կ՛ոչնչացնեն շրջանի բոյսերը, բնութիւնը եւ ջուրը։ Եթէ ​​ներկայիս իրավիճակին պատկան մարմինները չի միջամտեն, ապա Մալաթիայի մէջ եւ անոր շրջաններուն էկոլոգիային մեծ աւիրածութիւններ կը սպասուի։ 

Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւնը ուշադրութեամբ կը հետեւի իր տարածքին կատարուող բոլոր իրադարձութիւններուն եւ խիստօրէն կը դատապարտէ այս եւ նման  գործողութիւնները՝ պահանջելով բնական ռեսուրսներու նկատմամբ իր իրաւունքներու պաշտպանութիւնը։