Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, բացի միջնադարի մէջ իշխող Բագրատունիներու տոհմէն, Արփաչայ գետը եւ անոր շրջակայքի կիրճը տարբեր քաղաքակրթութիւններ հիւրընկալած են: Գեղեցիկ բնութեամբ հարուստ այս վայրին մէջ կը գտնուին պատմական արժէքներ:

Բագրատունիներու արքայատոհմը բնակած է Արեւմտեան Հայաստանի Կարս, Արտահան, Վան եւ Արտուին նահանգներուն մէջ։Բագարան քաղաքը՝ Բագրատունիներու առաջին բնակավայրերէն մէկըն է։IX դարի վերջն Բագարանը Բագրատունիներու նորաստեղծ պետութեան մայրաքաղաքն էր։ Բագարանը միջնադարեան կարեւորագոյն քաղաքներէն մէկն է, որտեղ պահպանուած երկու եկեղեցիները եւ հնագոյն կառոյցներու աւերակները կը սպասեն այցելուներուն: