Դարանաղին գաւառ է Արեւմտեան Հայաստանի մէջ՝ Եփրատի միջին հոսանքի շրջանին: Հին հայկական կրօնի կենտրոն Դարանաղիի տաճարներն ունեցած են ընդարձակ կալուածքներ, որոնք Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը պետական կրօն հռչակելէ ետք անցած են եկեղեցիին:

Դարանաղիի Անի ամրոցին մէջ գտած են Արամազդ աստուծոյ գլխաւոր տաճարը եւ հայ Արշակունի թագաւորներու դամբարանը: Հինէն հռչակուած էին Դարանաղիի աղահանքերը: Յետագային Դարանաղիի տարածքն անուանուած է Կամախ: