ՀՃՈՒՀ փոխնախագահ Ռաֆֆի Քորթոշեանը դիմատետրի էջին գրառում կատարած է․ «Շնորհակալութիւն ARLOOPA ծրագրաուորող կազմակերպութեան համահիմնադիր Արման Աթոյեանին:

Arloopa-ի եւ Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամի համագործակցութեան առաջին արգասիքն է Արեւմտեան Հայաստանի Խնուս գաւառի Մժնկերտի ոչնչացուած Սբ. Կարապետ վանքի եւ Դերիկի եկեղեցւոյ վերակերտումը վիրտուալ իրականութեան մէջ՝ ինչպէս «ԽՆՈՒՍ» գիրքին մէջ, այնպէս ալ իր պատմական տեղւոյն` ի հեճուկս մշակութակործան ցեղասպաններու: Այսօրուայ հանդիպման ժամանակ առաւել որոշակի դարձան մեր համագործակցութեան յետագայ քայլերը»:

Հովհաննես Երզնկացու «Այսօր ձայնն Հայրական» երգն է