Western Armenia TV-ի եթերով հնագոյն քաղաքակրթութիւններ հետազոտող Յուրի Սարգսեանը  ներկայացուց  հայ էթնոսի ծագումը, անդրադառնալով 

անոր առընչուող երեք հիմնական հարցերուն՝ ո՞վ ենք մենք, ուրկէ եկած ենք եւ ու՞ր կ՛երթանք:

Խօսեցաւ  հայկական լեռնաշխարհի տարածքով հոսող 4 գետերու մասին (4 վիշապներ հայկական դիցաբանութեան մէջ), որոնց մասին կը պատմեն գրեթէ բոլոր առասպելներուն մէջ՝ ընդգծելով նաեւ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքային չափերը: 

Ըստ պարոն Սարգսեանի հետազոտութեան, դեռեւս հազարամեակներ առաջ, եղած է պաշտամունքի օբյեկտ մը՝ որն ընկալուած է որպէս արարիչ: Աստուծոյ կերպարի մասին վկայութիւններ կան ժայռերու եւ կաւէ սալիկներու վրայ պահպանուած, որոնք ուսումնասիրութեան հիմք հանդիսացած են: