Ազգութեամբ հայ Էրոլ Պոստանճըն 42 տարի բացակայելէ ետք այցելած է Տիգրանակերտի Սուր թաղամաս, որտեղ ծնած է, մեծ հիասթափութիւն ապրած է` տեսնելով իրենց նախկին տունը աւերակ վիճակով։ Իր խօսքով՝  նոր կառոյցները ոչնչացուցած են փողոցներու ոգին։ «Այլեւս ինձ այստեղ պահելու բան չէ մնացած»,- ըսած է  Պոստանճըն։

Այս շրջանին դարեր ի վեր միասին կ՛ապրին տարբեր ինքնութեան ու հաւատքի տէր մարդիկ, իսկ հայերը հիմնականը կենտրոնացած էին ժողովուրդի կողմէ «Գիաւուր մահալլեսի» կոչուած թաղամասի մէջ, որտեղ ծնած եւ մեծցած է Էրոլ Պոստանճըն։

Բացատրելով իր կարօտն ու զգացումները՝  քաղաքին մէջ տիրող վիճակի վերաբերեալ իր խօսքն ամփոփեց․ «Հին  Սուրէն ոչ մէկ բան չէ մնացած, բոլոր տուները քանդուած են։ Այստեղ չեմ կարողանար շնչել»։

Leave a Reply