Մատենադարանի ձեռագիրները կը վկայեն, որ առաջին գնդիկաւոր ինքնահոս գրիչները հնարած են հայ գրչագիրները դեռեւս 1166 թուականին` Հռոմկլայի մէջ (Կիլիկիայ): Այդ թուականին գրուած ձեռագրի մե մէջ պատկերուած է աւետարանիչը` գնդիկաւոր ինքնահոս գրիչը ձեռքը: Ստեփանոս գրիչի յիշատակութենէն պարզ կը դառնայ, որ գրիչը մէկ անգամ թաթխելով 700 տառ կը գրէ, մոտաւորապէս մէկ էջ:

Այս կը հաստատ է, որ ինքնահոս գրիչը հայկական ծագում ունի, քանի որ 1166 թուականէն առաջ հին մատենագրութեան մէջ չէ յիշատակուած նման որեւէ դէպք:

Leave a Reply