Ինչպէս վերջերս յայտնած էինք, Աւստրիան պաշտօնապէս ճանաչեց ալեւիական դաւանանքը՝ որպէս անկախ հաւատք: Աւստրիան ընդունեց, որ ալեւիութիւնը որեւէ կրօնի հետ կապ չունի:

Ի՞նչ կը մտածեն ալեւի քաղաքացիները իրենց 13-ամեայ պայքարի արդիւնքին հասած այս նուաճումին։

Փիր Սուլթան Աբտալ մշակութային միութեան  (PSAKD)  16-րդ համաժողովին մասնակցած քաղաքացիներու պատասխանները մոտաւորապէս այսպէս էին.«Այդ որոշումը շատ կարեւոր զարգացում էր Ալեւի համայնքի համար։ Նախ մեր երկրին մէջ պէտք ըլլար, ոչ թէ Եւրոպայի մէջ։ 

Ժողովրդավարութիւնը լուրջ գործընթաց է։ Կը կարծենք մենք կը հասնանք յաջողութեան, քանի որ մեր երկրին մէջ ժողովրդավարութեան համար պայքարը կը բարձրանայ։  Թուրքիայի մէջ ալեւիութիւնը որպէս  միութիւն ձեւաւորուած է արդեն 40 տարի։ Այնուամենայնիւ, պէտք է ստեղծուի տնտեսական եւ ակադեմիական ենթակառուցուածք՝ աւելի առաջ երթալու համար: 

Ալեւիութիւնը  այս հողերուն մէջ աւելի քան 1500 տարի գոյութիւն ունի, բայց  մենք դարձած ենք հասարակութիւն մը, որը միշտ ենթարկուած է ուծացման քաղաքականութեանը։ Մինչ Եւրոպայի մէջ ալեւիներու ձեռքբերումները կը շարունակուին, Թուրքիայի մէջ մեզի դեռ կ՛անտեսեն։ Նոյնիսկ մեր՝ իրաւական հարթութեան մէջ կրած յաղթանակներուն դեռ ընթացք չեն տար։

Ալեւիութիւնը  հաւատք է, ճանապարհ, որը այլ կրօնի հետ կապ չունի։ Մեր հաւատքին մէջ բոլոր մարդիկ հաւասար են։ Յուսով ենք, որ մեր երկրի մէջնոյնպէս կը հետեւին Աւստրիայի օրինակին»։