«Արցախի եւ Ուտիքի ձեռագրական ժառանգութիւնը» ձեռագրերու՝ 100-է աւելի նկարներ եւ գիտահանրամատչելի նիւթեր ամփոփող հատորը միտուած է հանրահռչակելու Արցախի հարուստ, բայց  շատերուն անծանօթ միջնադարեան գրաւոր ժառանգութիւնը։

Անգլերէն լեզուով ուսումնասիրութիւն-պատկերագիրքի հեղինակներն են Հրավարդ Հակոբեանը, Թամարա Մինասեանն ու Վահէ Թորոսեանը:

 «Թէ եւ գիրքի հիմնական նիւթը կը վերաբերուի Արցախի, Ուտիքի ձեռագրային ժառանգութեան, մանրանկարչութեանը, բայց առաջին գլուխը համառոտ անդրադառցած է Արցախի եւ Ուտիքի քաղաքական պատմութեան, Աղվանէն եկեղեցիին, Աղվանէն կաթողիկոսութեան պատմութեան: Մատչելի ներկայացուցած են անտիկ շրջանէն մինչեւ 19-րդ դարի առաջին կէսը: Էական է շեշտել բուն Աղվանքի հետ Մեծ Հայքի սահմանի խնդիրը, որը ինչպէս շատ պարզ գրած ու արձանագրած են օտար եւ հայկական աղբիւրները, եղած է Կուր գետը: Մենք այդ իրողութիւնն կը ներկայացնենք  նաեւ Արցախի եւ Ուտիքի պատմութեան՝ արաբական տիրապետութեան տակ ըլլալու շրջանը, Բագրատունեաց թագաւորութեան, Զաքարեան Հայաստանի շրջաններն ու ամփոփած ենք Արցախի մելիքութիւններու շրջանը»,- պատմեց Վահէ Թորոսեանը։