Խնդրակատար սուրբ Ստեփանոս Նախավկա հայկական առաքելական աւիրուած վանական համալիրը կառուցուած է Բաբեկի շրջանի Աստապատ գիւղին մէջ՝ Արաքս գետի ձախ ափին, ապառաժոտ բլուրի գագաթին։

Վանքը յայտնի եղած է տարբեր  անուններով՝ Խնդրակատար սուրբ Ստեփանոս Նախավկա, Կարմիր վանք, Քարատակի վանք եւ Աստապատի վանք։

Գտնուած էր Արեւմտեան Հայաստանի Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Նախճավան գաւառի Աստապատ գիւղի տարածքին։

Աստապատի սուրբ Ստեփանոս վանքը սակավաթիւ յուշարձաններէն եղած է, որը չափագրուած եւ ներկայացուած է նաեւ մինչսովետական մասնագիտական գրականութեան մէջ։