Լալազարի կամուրջը կը գտնուի Արցախի Հանրապետութեան Քաշաթաղի շրջանին` Որոտան գետի ստորին հոսանքի շրջանը: Կամուրջը  երկթռիչք է, քարաշեն ու  ամրակուռ։ Իր չափերով  մեծ այս կամուրջը 1867թ. կառուցած է խնձորեսկէն Հովակիմ Լալազարեանցը։

1900-1902 թթ. ընթացքին կամուրջը  նորոգած է անոր որդին` Սիմեոն Լալազարեանցը։

«Լալազարի» կամուրջէն 350մ Որոտան գետի հոսանքով ներքեւ` դեռ պահպանուած է XIX դարի կառուցուած ջրաղացի աւերակները, իսկ կամուրջէն 1,2 կմ հիւսիս-արեւելք անվնաս է ժայռափոր եկեղեցի մը։