Քարտէսգետ Ռուբեն Գալիչեանը Դելի անունով քարտէսագետի աշխատանքն ցոյց տուած է, որտեղ  Հայաստանը նշուած է մինչեւ Քուռ գետի ափը, իսկ այն մասը, որտեղ այսօրուայ Ատրպէյճանն է, Շիրմա խանութիւնն է: Այս քարտէսը 1662 թուականին, ցոյց տուած է Փոքր Ասիայի տարածքը, իսկ Արեւելքի մէջ գրուած է Մեծ Հայք:

Քարտէսագետը ներկայացուցած է «Հայաստանը հին նիտերլանտական քարտէսներուն» գիրքին մէջ տեղ գտած 50-է աւելի քարտէսներ:

Անոր խօսքով՝  այդ բոլոր քարտէսներուն մէջ, որտեղ մեր տարածաշրջանն է, Հայաստան անունը կայ: Եթէ նոյնիսկ պետութիւն չէ եղած, հայերը ապրած են՝ գրուած է Հայաստան: Այդ տարածաշրջանին մէջ կայ Պարսկաստանը, 15-րդ դարէն ետք՝ Թուրքիան, իսկ Ատրպէյճանը  քարտէսի վրայ գոյութիւն չունի:

Նշենք, որ «Հայաստանը հին նիտերլանտական քարտէսներուն մէջ» գիրքը լոյս տեսած է Հայաստանի մէջ։  Նիտերլանտներու համալսարաններուն  եւ գրադարաններուն մէջ այս գիրքը արդեն հասանելի է: Գիրքի հանդէպ հետաքրքրուողներ շատ է։