Արեւմտեան Հայաստանի պատմամշակութային գանձերէն մէկը՝ Տիգրանակերտի ամրոցը, իր որակով  մարտահրաւեր ուղած է պատմութեան։ Ամրոցի պատերը կանգնած են մոտ 9000 տարի: Ամրոցն իր յատուկ  տեղն գրաւած է ռեկորդներու գիրքին մէջ՝ իրեն շրջապատող պարիսպներու երկարութեամբ։  Տիգրանակերտի ամրոցի մշակութային նշանակութիւնը պաշտօնապէս գրանցուած է ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ 2015 թուականին, երբ այն յայտարարուած է համաշխարհային ժառանգութեան արժէք։ Այս ճարտարապետական հզօր կառոյցն արժանի է յիշուելու իր շքեղութեամբ եւ նուրբ ձեռագործ ճարտարապետական ​​լուծումներով: Ամրոցի մասին նաեւ լեգենդ կայ.