Տատեան ընտանիքը տարբեր ոլորտներուն մէջ ներդրում ունեցած հայկական ընտանիքներէն մէկն է: Պետրոս պէյ անունով  հայ մը Արեւմտեան Հայաստանի Երզնկայի Կամարակապ գիւղէն 1650 թ. գաղթած է Կոստանդնուպոլիս եւ զբաղուած է ոսկերչութեամբ: Օսմանեան Սուլթան Սելիմ Երրորդը անոր հորեղբայր Տադտ Առքել  (Առաքել) Ամիրային տուած  է գլխաւոր վառոդագործի պաշտինը, իսկ ընտանիքը կոչած է անոր անունով՝ Տատեան:  Ետքը ընտանիքի տարբեր անդամներ զբաղեցուցած են տարբեր պաշտօններ:

Տատեանները  զբաղեցուցած են գլխաւոր վառոդագործի պաշտօնը: Մահմուտ Երկրորդի հրամանով՝ ընտանիքը ազատուած է բոլոր տեսակի հարկերէն:  Սուլթանը ընտանիքին նուիրած է հսկայական հողակտորներ, որոնց վրայ Հովհաննէս պէյը կառուցած է վառոդի գործարան,  քանի մը եկեղեցիներ եւ դպրոց:

Ընտանիքի յայտնի անդամներէն են Արթին Տատեան փաշան: Արթին փաշան զբաղեցուցած է կարեւոր պաշտօններ դիւանագիտութեան ոլորտին մէջ, աշխատած է արտաքին գործերու նախարարութեան մէջ, կայսրութիւնը ներկայացուցած է Եւրոպայի մէջ: Մահացած է 1901 թ.: 

Տատեաններու մեծ գերդաստանի մէկ մասը կը  բնակուի  Եւրոպայի եւ Ամերիկայի մէջ: